Bine aţi venit în comuna Apoldu de Jos!

Traseul tematic „Circuitul turistic al bisericilor de lemn” s-a amenajat ca un circuit turistic ce pune în valoare patrimoniul zonei, comuna Apoldu de Jos  fiind poartă de intrare în Ţara Secaşelor.

  Circuitul turistic îşi propune să prezinte şi să promoveze tezaurul cultural secăşean, în cadrul acestuia, cel mai important loc ocupându-l bisericile de lemn, mărturii vii ale trecutului românilor şi monumente de artă (recunoscute ca atare prin listele oficiale ale monumentelor întocmite de instituţiile abilitate din judeţele Alba şi Sibiu). Toate aceste monumente sunt un capitol fascinant al ortodoxiei, încă insuficient cercetat cu instrumentele ştiinţei contemporane.

    În lanţul circuitului potenţial al bisericilor de lemn din Ţara Secaşelor se înscriu 10 biserici din localităţile: Apoldu de Jos – Sîngătin – Presaca (comuna Păuca) – Broşteni (comuna Păuca)  – Tău (comuna Roşia de Secaş) – Vingard (comuna Şpring) – Colibi (comuna Ohaba) – Hăpria (comuna Ciugud) – Drâmbar (comuna Ciugud) – Ghirbom (comuna Berghin).

   Traseul tematic este marcat atât de patrimonial edificat în cele aproape opt secole de vieţuire, ce păstrează clădiri cu arhitectură săsească (din vechile aşezări ale coloniştilor saşi), dar şi cel construit de români, traseul punând în valoare peisajul cultural şi natural al comunei, locurile de belvedere şi obiectivele turistice marcante ale localităţii (inclusiv numirile istorice ale străzilor), etc. Specificul  traseului este conferit de credinţa locuitorilor ţinutului apolzenii, şi-n general secăşenii, fiind caracterizaţi de ataşament profund la valorile creştin-ortodoxe.

  Comuna Apoldu de Jos a devenit, în timp, o unitate geografică şi etno-culturală ce reprezintă o adevărată simbioză a zonei Mărginimii Sibiului cu cea a văilor Secaşului şi Sebeşului, preluând din fiecare elemente de afirmare a identităţii locale.

  Traseul tematic uneşte localităţile Apoldu de Jos şi Sîngătin, circuitul fiind marcat corespunzător cu panouri şi indicatoare, elaborându-se materiale de promovare a acestui traseu.

  Proiectul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare G.A.L. Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, îndeplinind criteriile de selecţie pentru componentele c) şi d):

  • proiectul este depus de Comuna Apoldu de Jos – unitate administrativ teritorială pe teritoriul G.A.L. Ţara Secaşelor Alba – Sibiu (în conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală a Ţării Secaşelor) comună care nu a mai beneficiat de fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;
  • proiectul este inclus într-o strategie de promovare la nivel judeţean în conformitate cu  adresa CJ Sibiu nr. 3559/19.03.2013 şi Hotărârea CJ Sibiu nr. 234/20 decembrie 2012,
  • proiectul contribuie la promovarea tradiţiilor culturale – traseul tematic prezintă patrimoniul cultural – material şi imaterial –  al ţinutului Ţării Secaşelor şi localităţii fiind elaborate materiale de promovare a ţinutului dar şi continuarea unor acţiuni culturale legate de tradiţiile religioase locale pentru informarea şi conştientizarea comunităţii locale şi zonale;
  • proiectul valorifică resursele culturale imateriale (valorile spirituale ale ortodoxiei) ale teritoriului – spaţiul rural din Ţara Secaşului, judeţul Sibiu, resurse ce pot contribui la „Încurajarea activităţilor turistice” în teritoriu, dar şi la revigorarea vieţii cultural-spirituale ale satelor. În contextul în care ţinutul sibian a cunoscut după 2007 (Sibiu – capitală culturală europeană) un  veritabil „boom turistic” comunele din Ţara Secaşelor se pot integra în fluxurile turistice sibiene şi regionale prin implementarea acestui tip de proiecte, o oportunitate ce trebuie valorificată;
  • proiectul abordează o problemă de mediu legată de administrarea şi gospodărirea resurselor de apă, bazinul hidrografic al Secaşului Mare fiind localizat în această zonă şi fiind afectat atât de ocupaţiile tradiţionale din ţinut dar şi de schimbările climatice globale;
  • proiectul face parte dintr-un lanţ de proiecte, comuna Apoldu de Jos depunând proiectul „Modernizare strada Gării” pe măsura 322 la G.A.L. Ţara Secaşelor Alba – Sibiu ;
  • proiectul se derulează în parteneriat cu Asociaţia „APOLDU – ROMAGNE” în conformitate cu Acordul de parteneriat încheiat între părţi dar şi cu cetăţenii comunei Apoldu de Jos, fiind încheiat un contract de comodat – Acord cu  47 de cetăţeni ai localităţilor componente ale comunei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi încurajarea activităţilor turistice, partenerii şi beneficiarii proiectului fiind cetăţenii ţinutului Ţării Secaşelor şi-n principal cetăţenii comunei Apoldu de Jos.

 

primarBine aţi venit în comuna Apoldu de Jos!

Primarul

comunei

Apoldu de Jos

Ioan Nicoară